Legislație

PDF Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

PDF H.G. 1010 / din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la Art.69 din Legea nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.